Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

การอบรมหลักสูตรก้าวสู่องค์การ 4.0

การอบรมหลักสูตรก้าวสู่องค์การ 4.0

ทส 0225.2/ว 196 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรก้าวสู่องค์การ 4.0

เอกสารแนบ

ทส 0225จ2 ว 196 อบรมหลักสูตรก้าวสู่องค์การ สี่จุด0

ขนาดไฟล์:1.95 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 29 ครั้ง