Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สานสนเทศหน่วยงาน

สื่อประชาสัมพันธ์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

22 ก.พ. 61

ขั้นตอนการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล ทสจ.บึงกาฬ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 3.27 Mb ดาวน์โหลด: 28 ครั้ง
22 ก.พ. 61

ขั้นตอนการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล ทสจ.บึงกาฬ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 5.69 Mb ดาวน์โหลด: 28 ครั้ง
22 ก.พ. 61

การจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เคลือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประเภทไฟล์: .wmv ขนาดไฟล์ : 21.40 Mb ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 3 รายการ
1