Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Bueng Kan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้านพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี(ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานที่ประชุม

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้านพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี(ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานที่ประชุม

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้านพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี(ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานที่ประชุม

31 มี.ค. 64