Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
วันที่ 24 ก.ย 63 เวลา 09.30 น.  นายพีรวัส เมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ พร้อม หัวหน้าหน่วยงานอุทยานแห่งชาติ/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ โดย นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ได้บรรจุวาระการประชุมเผยแพร่งานด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เติมน้ำใต้ดิน/การจัดการขยะ/มาตรการท่องเที่ยวในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ) และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

วันที่ 24 ก.ย 63 เวลา 09.30 น. นายพีรวัส เมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ พร้อม หัวหน้าหน่วยงานอุทยานแห่งชาติ/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ โดย นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ได้บรรจุวาระการประชุมเผยแพร่งานด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เติมน้ำใต้ดิน/การจัดการขยะ/มาตรการท่องเที่ยวในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ) และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

วันที่ 24 ก.ย 63 เวลา 09.30 น. นายพีรวัส เมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ พร้อม หัวหน้าหน่วยงานอุทยานแห่งชาติ/เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ โดย นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ได้บรรจุวาระการประชุมเผยแพร่งานด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เติมน้ำใต้ดิน/การจัดการขยะ/มาตรการท่องเที่ยวในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ) และขอความร่วมมือทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

24 ก.ย. 63