Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
ประชุมกลุ่มย่อย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประจำปี 2564

ประชุมกลุ่มย่อย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประจำปี 2564

วันที่ 28 พค.62 เวลา 09.30 น. ผอ.ทสจ.บึงกาฬ(นายพีรวัส เมฆิน)ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประจำปี 2564 (เงินกู้ 400,000 ล้านบาท) ด้านท่องเที่ยวชุมชน/ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เป็นคณะอนุกรรมการฯ 1) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 2) วัฒนธรรมจังหวัด 3) ประชาสัมพันธ์จังหวัด.4) สำนักพุทธศาศนาจังหวัด.และ 5) ผอ.ส่วน ทช./ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์พร้อม จนท.ในสังกัด ร่วมหารือแนวทางจัดทำโครงการ/รวบรวมส่งจังหวัดภายในวันที่ 1 มิย.63 เพื่อดำเนินการตามแนวทาง/ขั้นตอนของรัฐบาลต่อไป.ณ ห้องประชุม สนง.ทสจ.บึงกาฬ.

28 พ.ค. 63