Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มกราคม 2561 ส่วนสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้กับ อปท.และโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการบึงกาฬเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนสีเขียว

วันที่ 8 มกราคม 2561 ส่วนสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้กับ อปท.และโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการบึงกาฬเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนสีเขียว

วันที่ 8 มกราคม 2561 ส่วนสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้กับ อปท.และโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการบึงกาฬเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนสีเขียว ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่อำเภอเซกา อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล

แกลเลอรี่