Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ ไปร่วมบรรยายให้ความรู้การจัดการขยะและของเสียอีนตราย แก่ชุมชนและเยวชน ของทต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ ไปร่วมบรรยายให้ความรู้การจัดการขยะและของเสียอีนตราย แก่ชุมชนและเยวชน ของทต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ นายอภิชัย ฤทธิกรรณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมไปร่วมบรรยายให้ความรู้การจัดการขยะและของเสียอีนตราย แก่ชุมชนและเยวชน ของทต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

แกลเลอรี่