Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น ต่อการศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบประตูระบายน้ำห้วยกำแพง

นายอัครพงษ์  เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น ต่อการศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบประตูระบายน้ำห้วยกำแพง

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายอัครพงษ์  เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น ต่อการศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบประตูระบายน้ำห้วยกำแพง ภายใต้โครงการศึกษาสำรวจออกแบบพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดบึงกาฬ  ดำเนินการโดยกรมชลประทานและ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา  ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

แกลเลอรี่