Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมทองพูลสิริกาโม ชั้น 3 ศาลากลาง

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมทองพูลสิริกาโม  ชั้น 3 ศาลากลาง

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.ทสจ.บึงกาฬ มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์  ฐิติญาณ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และนางสาวศิริรัตน์ ทรัพย์สิริโสภา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมทองพูลสิริกาโม  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) เป็นประธาน

แกลเลอรี่