Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.อ.วิชัย มารศรี รอง ผอ.รมน.จว.บก. พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีปีงบประมาณ 2561 ตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ

พ.อ.วิชัย มารศรี รอง ผอ.รมน.จว.บก. พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีปีงบประมาณ 2561 ตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ

วันที่ 11 มกราคม 2561 ผอ.ทส.จ.บึงกาฬ มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ ฐิติญาน ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมปฏิบัติงานกับ พ.อ.วิชัย มารศรี รอง ผอ.รมน.จว.บก. พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีปีงบประมาณ 2561 ตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเข้าเยี่ยมชมบริเวณน้ำตกถ้ำฝุ่น เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว และติดตามผลการปฏิบัติงานและเยี่ยมชมบริเวณน้ำตกกินรี ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา โดยมีนายทวีป คำแพงเมือง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว และนายพันธ์ยศ กีรติพงศ์ศักดา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา กล่าวรายงานและนำเยี่ยมชม

แกลเลอรี่