Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.ทสจ.บึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน  34 ตัวชี้วัด เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลในการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดบึงกาฬต่อไป จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพ

แกลเลอรี่