Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลฯ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลฯ ครั้งที่ 1/2561

ผอ.ทสจ.บก. มอบหมายให้นางขนิษฐา ธรรมโรจน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และนางสาวอารีรักษ์ แปะทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15-17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

แกลเลอรี่