Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มกราคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2561

วันที่ 17 มกราคม 2561 ร่วมจัดนิทรรศการงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2561

วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2561 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

แกลเลอรี่