Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 - 24 มกราคม 2561 ส่วนสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และร่วมประชุมชี้แจงให้กับ อปท.และ คณะครูโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการบึงกาฬเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนสีเขียว

วันที่ 22 - 24 มกราคม 2561 ส่วนสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และร่วมประชุมชี้แจงให้กับ อปท.และ คณะครูโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการบึงกาฬเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนสีเขียว

วันที่ 22 - 24 มกราคม 2561 ส่วนสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และร่วมประชุมชี้แจงให้กับ อปท.และ คณะครูโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการบึงกาฬเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนสีเขียว ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่ ทต.ดอนหญ้าร่วมกับ รร.บ้านโคกสว่าง และรร.สันติสุเจริญราษฎร์ อำเภอพรเจริญและทต.โนนสว่าง ร่วมกับรร.บ้านโนนสว่างอำเภอเมืองและรร.บึงกาฬ อำเภอเมือง พร้อมทั้งแจกใบสมัครและประชาสัมพันธ์โครงการ Zero waste ให้กับ อปท.และโรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอบึงโขงหลง อำเภอเซกา อำเภอพรเจริญและอำเภอเมือง

แกลเลอรี่