Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง การขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ  ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  บึงโขงหลง ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด   บึงกาฬ (นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ) เป็นประธาน

แกลเลอรี่