Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มกราคม 2561 นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.ทสจ.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ไตรมาสที่ 1

วันที่ 30 มกราคม 2561 นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.ทสจ.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ไตรมาสที่ 1

วันที่ 30 มกราคม 2561 นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.ทสจ.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น และมอบโล่รางวัลป่าชุมชนดีเด่น จำนวน 2 แห่ง ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) เป็นประธาน

แกลเลอรี่