Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 ก.พ. 61 ผอ.ทสจ.บก. ร่วมตรวจโรงงานสุรากลั่นชุมชน

วันที่ 5 ก.พ. 61 ผอ.ทสจ.บก. ร่วมตรวจโรงงานสุรากลั่นชุมชน

วันที่ 5 ก พ. 61 ผอ.ทสจ.บึงกาฬ ได้มอบให้ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม นายอภิชัย ฤทธิกรรณ์ ออกไปร่วมตรวจโรงงานสุรากลั่นชุมชน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ(นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ) เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยได้ตรวจสอบ

๑. โรงกลั่นสุราชุมชน หจก.มังกรไฟ ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

๒. หจก.สุวรรณภูมิสุราไทย  ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บุงกาฬ

-ในส่วนของ สนง.ทสจ.บก ได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียของโรงงานสุรากลั่นชุมชน

ในส่วนที่เกียวข้อง

แกลเลอรี่