Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบึงกาฬร่วมรณรงค์จัดการขยะอินทรีย์ ทุกครัวเรือนและกิจกรรม และกิจกรรม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในโครงการ Big Cleaning Year จังหวัดบึงกาฬ เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบึงกาฬร่วมรณรงค์จัดการขยะอินทรีย์ ทุกครัวเรือนและกิจกรรม และกิจกรรม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในโครงการ Big Cleaning Year จังหวัดบึงกาฬ เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบึงกาฬร่วมรณรงค์จัดการขยะอินทรีย์ ทุกครัวเรือนและกิจกรรม และกิจกรรม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในโครงการ Big Cleaning Year จังหวัดบึงกาฬ เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก (Theme) ในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกเรื่อง Air Pollution