Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติการรณรงค์ลดรับ/ลดให้/ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และห้างสรรพสินค้า/ซุบเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซืัอ งดให้ถุงพลาสติก

ปฏิบัติการรณรงค์ลดรับ/ลดให้/ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และห้างสรรพสินค้า/ซุบเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซืัอ งดให้ถุงพลาสติก

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับเทศบาลตำบลบึงกาฬ ชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบึงกาฬ ปฏิบัติการรณรงค์ลดรับ/ลดให้/ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และห้างสรรพสินค้า/ซุบเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซืัอ งดให้ถุงพลาสติก ตั้งแต่ 1 มค.63 เป็นต้นไป ณ ตลาดนัดไทย-ลาว ถนนข้าวเม่าริมโขงหน้าเทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ