Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ทสจ.บึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินกิจกรรมจิตอาสา

ผอ.ทสจ.บึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 11.30 น. นายพีรวัส เมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเก็บกวาดขยะ ตกแต่งกิ่งไม้ พัฒนาภูมิทัศน์รอบบริเวณเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสนับสนุนโรงพยาบาลในเรือนจำบึงกาฬ มีส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม โดยนายกรกต ธำรงวงค์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี