Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดบึงกาฬ

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 7 กุมภาพันธุ์  2563 ได้รับรายงานผลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/หลังจาก นานยสนิท  ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้รับทราบปัญหาว่าชุมชน ตำบลถ้ำเจริญ  อำเภอโซ่พิสัย ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยทั้งนี้ได้สั่งการทันทีให้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับนายพีรวัส  เมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ จัดการปัญหาพื้นที่และเร่งรัดการอนุญาตขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลโดยด่วน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ให้งบประมาณ บัดนี้ขุดเจาะสำเร็จ ทำให้ได้น้ำแล้ว น้ำคุณภาพดีใสสะอาด ได้ยินเสียงหัวเราะทั้งน้ำตาของประชาชนอย่างมีความสุขยิ่ง