Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดบึงกาฬ

ประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 29 กันยายน 2560  สนง.ทส.จ.บึงกาฬ ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุม ทส.จ.บึงกาฬ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ(นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์) เป็นประธาน มีนายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.ทส.จ.บึงกาฬ นายอภิชัย ฤทธิกรรณ์ ผอ.ส่วนสวล. ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

แกลเลอรี่