Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมศอญ.จอส.พระราชทาน​ ประชุม​ video conferrence​ ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง​ของจังหวัดที่ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง

ประชุมศอญ.จอส.พระราชทาน​ ประชุม​ video conferrence​ ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง​ของจังหวัดที่ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายพีรวัส เมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายให้นายอภิชัย ฤทธิกรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมศอญ.จอส.พระราชทาน​ ประชุม​ video conferrence​ ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง​ของจังหวัดที่ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง

แกลเลอรี่