Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Buengkan Provincial Natural Resources and Environment Office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 7/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 7/2560

วันนี้ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.09 น. นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.ทสจ.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุม      ภูทอก ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปี 2562 และการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี 2561 ซึ่งสนง.ทส.จ.บึงกาฬ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการจัดการขยะต้นทางของชุมชน

แกลเลอรี่