Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแนวทางการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)จังหวัดบึงกาฬ

ประชุมแนวทางการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 11 ต.ค.60 เวลา 09.00 น. นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.ทสจ.บึงกาฬ มอบ ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้แนวคิด"Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อทุจริต" เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตมุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI)ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี(ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน

แกลเลอรี่