Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อพิจารณา แผนงาน และโครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เสนอขอรับงบประมาณตาม โครงการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ปีงบประมาณ 2562

ประชุมเพื่อพิจารณา แผนงาน และโครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เสนอขอรับงบประมาณตาม โครงการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบให้ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา แผนงาน และโครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เสนอขอรับงบประมาณตาม โครงการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย ปีงบประมาณ 2562 ผลการพิจารณา ปรากฏว่าเอกสารในการเสนอขอรับงบประมาณ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์บางรายการ จึงได้มีการนัดหมายประชุม อีกครั้ง ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.

แกลเลอรี่