Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ปล่อยออกสู่ภายนอก ของร้านรับซื้อยางพาราก้นถ้วย “พอใจ รับเบอร์” ท้องที่ ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

เก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ปล่อยออกสู่ภายนอก ของร้านรับซื้อยางพาราก้นถ้วย “พอใจ รับเบอร์” ท้องที่ ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ผอ.ทสจ.บึงกาฬ (นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม) ได้มอบให้ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม ออกไปร่วมตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ปล่อยออกสู่ภายนอก ของร้านรับซื้อยางพาราก้นถ้วย “พอใจ รับเบอร์” ท้องที่ ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๙ อุดรธานี และเจ้าหน้าที่จาก อบต.โนนสมบูรณ์ (ตรวจสอบ ต่อเนื่องจากหนังสือร้องเรียนของราษฏร ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอก ของร้านรับซื้อยางพาราก้นถ้วย “พอใจ รับเบอร์”)

 

โดยได้มีการจัดเก็บตัวอย่างน้ำเสียในบริเวณโรงงาน ๑ จุด และเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำภายนอก จำนวน ๔ จุด ในบริเวณโรงงานน้ำเสียมีสีดำและสิ่งกลิ่นเหม็น และมีการปล่อยน้ำเสีย ออกสู่ภายนอกในขณะที่ทำการตรวจสอบเก็บค่าตัวอย่างน้ำ สำหรับบริเวณแหล่งน้ำภายนอก เนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ในช่วงวันที่ ๑๖-๑๗ ต.ค.ที่ผ่านมา จึงทำให้น้ำเสียของโรงงาน ที่ปล่อยออกสู่ภายนอก มีความเจือจาง แต่ทั้งนี้ต้องรอผล การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จาก สสภ.๙ ซึ่งจะใช้เวลา ประมาณ ๑๔ วัน จึงจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบการปล่อยน้ำเสีย ของร้านรับซื้อ ยางพาราก้นถ้วย “พอใจ รับเบอร์”

แกลเลอรี่