Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยากรความรู้ "จิตอาสาต้านภัยแล้ง" เพื่อขับเคลื่อน 8 กิจกรรมแก้ภัยแล้งพื้นที่เป้าหมาย ระยะที่ 2-3

วิทยากรความรู้ "จิตอาสาต้านภัยแล้ง" เพื่อขับเคลื่อน 8 กิจกรรมแก้ภัยแล้งพื้นที่เป้าหมาย ระยะที่ 2-3

วันที่ 3 เม.ย 63 เวลา 13.30 น. ผอ.ทสจ.บึงกาฬ(นายพีรวัส เมฆิน)ได้รับมอบจากปลัดจังหวัด บก.ทำหน้าที่ประธานการประชุมและชี้แจง ผู้บริหาร อปท./กำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานสนับสนุนเกี่ยวข้องของอำเภอเมืองบึงกาฬ.รวม 12 ตำบล./12 ชุมชน โดยเสนอข้อมูล powerpointและ VDO ความรู้ "จิตอาสาต้านภัยแล้ง" เพื่อขับเคลื่อน 8 กิจกรรมแก้ภัยแล้งพื้นที่เป้าหมาย ระยะที่ 2-3 ณ หัองประชุม สนง.ทสจ.บึงกาฬ

แกลเลอรี่