Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและประสานเครือข่าย ทสม.พื้นที่อำเภอศรีวิไลและอำเภอพรเจริญ

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและประสานเครือข่าย ทสม.พื้นที่อำเภอศรีวิไลและอำเภอพรเจริญ

วันที่ 14 เมษายน 2563 ส่วนสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและประสานเครือข่าย ทสม.สำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและแจ้งผลการคัดเลือกผู้แทนเครือข่าย ทสม.ในคณะกรรมการอำนวยการ ทสม. ในพื้นที่อำเภอศรีวิไลและอำเภอพรเจริญ

แกลเลอรี่