Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วม Video Conference การขับเคลื่อนการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งจังหวัดบึงกาฬ

เข้าร่วม Video Conference  การขับเคลื่อนการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายพีรวัส เมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบหมายนายอภิชัย ฤทธิกรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วม Video Conference การขับเคลื่อนการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งจังหวัดบึงกาฬ รางานต่อศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ) ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

แกลเลอรี่