Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูลังกา(PAC)ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูลังกา(PAC)ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20 พ.ค.63 เวลา 10.00 น.นายศุภชัย โพธิ์สุ.รอง ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูลังกา(PAC)ครั้งที่ 1/2563.โดย นายพีรวัส เมฆิน.ผอ.ทสจ.บึงกาฬ.เข้าร่วมประชุมมีสาระสำคัญดังนี้                                

1)รายงานความกัาวหน้าโครงการอัอมกอดภูลังกา(กิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวก่อนเกิดเชื้อไวรัสโคโรน่าระบาด)               

2) ประกาศการงดท่องเที่ยวภูลังกาช่วงโรคระบาดโควิด 19                      

3) คณะกรรมการฯมีมติปิดอุทยานฯเพื่อพักฟื้นธรรมชาติในช่วง Low season เดือน.มีค.-พ.ค.ของทุกปี               

4) อุทยานแห่งชาติภูลังการายงานการเข้าร่วมประกวด "Green    National Park"                 

5) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของอุทยานฯ ต.ค.62- ปัจจุบัน                   

6) เรื่องอื่นๆเสนอแนะการสนับสนุนจัดกิจกรรมท่องเที่ยวนมัสการเจดีย์หลวงปู่เสาร์/หลวงปู่วังและเจดีย์อื่นๆบนภูลังกา.โดยมอบให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป.รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกิดประโยชน์เพิ่มเติม ณ  ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูลังกา(พื้นที่คาบเกี่ยวจังหวัดบึงกาฬ) ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม

แกลเลอรี่