Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดฯ

การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดฯ

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.ทส.จ.บึงกาฬ พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ ฐิติญาณ ผอ.ส่วน ทช. นำผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี (นายสุขุม มิตตะสา) เข้าพบหารือผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 มาตรา10 การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดฯ และการคัดเลือกผู้แทนจากอปท.ในพื้นที่เขตป่าสงวนฯ ณ ห้องประชุมรับรองชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

แกลเลอรี่