Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 10/2560

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 10/2560

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายอัครพงษ์ เขึยวแจ่ม ผอ.ทส.จ.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) เป็นประธาน

แกลเลอรี่