Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดบึงกาฬ

เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

ผอ.ทสจ.บึงกาฬ(นายพีรวัส เมฆิน)เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดบึงกาฬ มี ผวจ.บก/รอง ผวจ.และส่วนราชการต่างๆเข้าร่วม โดยได้บรรจุวาระการประชุม 1) รณรงค์ทุกส่วนราชการปลูกต้นไม้"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"สู่100 ล้านต้น ถวายองค์ราชัน 2) ชี้แจงเปิดสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยมีหน่วยงานสังกัด ทส.ร่วมประชุมและชี้แจง 3) เชิญร่วมปลูกต้นไม้วันที่ 10 มิ.ย.63 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ 4) รณรงค์ให้ทุกส่วนราชการคัดแยกขยะ/นำพลาสติกส่ง สนง.ทสจ.บึงกาฬ

แกลเลอรี่