Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายพีรวัส เมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดบึงกาฬครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานประชุม ณ ห้องทองพูลสิริกาโมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ได้นำเสนอเรื่อง การให้เทศบาลเมืองบึงกาฬ (ตั้งใหม่) รวม 3 อปท. ซึ่งมีย่อขยะใกล้เคียงกัน(ที่ไม่ถูกหลักวิชาการ)ให้จัดการขยะเก่า/นำขยะมากำจัดของ เทศบาลเมืองบึงกาฬ ที่ถูกต้องต่อไปและกลุ่ม Cluster ที่ไม่มีระบบถูกต้องใหัศึกษาออกแบบระบบเพื่อของงบประมาณ รวมถึงให้มีระบบกำจัดสิ่งปฎิกูลให้ถูกหลักวิชาการทั่วถึงต่อไปด้วย

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.  นายพีรวัส เมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดบึงกาฬครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานประชุม ณ ห้องทองพูลสิริกาโมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ได้นำเสนอเรื่อง การให้เทศบาลเมืองบึงกาฬ (ตั้งใหม่) รวม 3 อปท. ซึ่งมีย่อขยะใกล้เคียงกัน(ที่ไม่ถูกหลักวิชาการ)ให้จัดการขยะเก่า/นำขยะมากำจัดของ เทศบาลเมืองบึงกาฬ ที่ถูกต้องต่อไปและกลุ่ม Cluster ที่ไม่มีระบบถูกต้องใหัศึกษาออกแบบระบบเพื่อของงบประมาณ รวมถึงให้มีระบบกำจัดสิ่งปฎิกูลให้ถูกหลักวิชาการทั่วถึงต่อไปด้วย

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.

นายพีรวัส เมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดบึงกาฬครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานประชุม ณ ห้องทองพูลสิริกาโมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ได้นำเสนอเรื่อง การให้เทศบาลเมืองบึงกาฬ (ตั้งใหม่) รวม 3 อปท. ซึ่งมีย่อขยะใกล้เคียงกัน(ที่ไม่ถูกหลักวิชาการ)ให้จัดการขยะเก่า/นำขยะมากำจัดของ เทศบาลเมืองบึงกาฬ ที่ถูกต้องต่อไปและกลุ่ม Cluster ที่ไม่มีระบบถูกต้องใหัศึกษาออกแบบระบบเพื่อของงบประมาณ รวมถึงให้มีระบบกำจัดสิ่งปฎิกูลให้ถูกหลักวิชาการทั่วถึงต่อไปด้วย

แกลเลอรี่