Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ทส.จ.บึงกาฬ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดบึงกาฬ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว อุทยานแห่งชาติภูลังกา  สถานีควบคุมไฟป่าภูวัว-ภูลังกา   โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บก.1 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน 71 คน  ดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาด ตัดหญ้า พรวนดินรดน้ำต้นไม้ เก็บขยะ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  โดยมีนายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

แกลเลอรี่