Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการฯ จัดแสดงนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น และรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นิทรรศการฯ จัดแสดงนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น และรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ และคณะทำงานจัดนิทรรศการฯ จัดแสดงนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น และรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 9/2560 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4  ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แกลเลอรี่