Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Bueng Kan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบนโยบายด้านการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบุ่งคล้านคร ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายมณเทียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ อาทิเช่น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง ร่วมรับนโยบายดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5) รวมทั้งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการในทุกภาคสวน

ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบนโยบายด้านการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบุ่งคล้านคร ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายมณเทียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ อาทิเช่น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง ร่วมรับนโยบายดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5) รวมทั้งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการในทุกภาคสวน

ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบนโยบายด้านการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบุ่งคล้านคร ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายมณเทียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ อาทิเช่น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง ร่วมรับนโยบายดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5) รวมทั้งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการในทุกภาคสวน

แกลเลอรี่