Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Bueng Kan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง.ผอ.รมน.จ.บก. ร่วมกับนายสิริพงษ์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ กอรมน.จังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์หนองนาแซง ที่สาธารณประโยชน์หนองผือ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าสะอาด ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง.ผอ.รมน.จ.บก. ร่วมกับนายสิริพงษ์  ไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ กอรมน.จังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์หนองนาแซง ที่สาธารณประโยชน์หนองผือ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าสะอาด ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ พ.อ.ยรรยง แสงฮาด รอง.ผอ.รมน.จ.บก. ร่วมกับนายสิริพงษ์  ไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ กอรมน.จังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์หนองนาแซง ที่สาธารณประโยชน์หนองผือ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าสะอาด ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ