Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Bueng Kan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้านการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้านการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้านการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ