Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Bueng Kan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง ชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมน่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่จะก่อเหตุให้เกิดความไม่สงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลพรเจริญหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร โดยมี นายสุรชัย โครตบุตรดี นายอำเภอพรเจริญ เป็นประธานที่ประชุม

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง ชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมน่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่จะก่อเหตุให้เกิดความไม่สงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลพรเจริญหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร โดยมี นายสุรชัย โครตบุตรดี นายอำเภอพรเจริญ เป็นประธานที่ประชุม

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง ชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมน่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่จะก่อเหตุให้เกิดความไม่สงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลพรเจริญหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร โดยมี นายสุรชัย โครตบุตรดี นายอำเภอพรเจริญ เป็นประธานที่ประชุม