Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Bueng Kan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมนาคาบุรินทร์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ เวลา 09.30-12.00 น. โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผลการประชุมมีมติให้ 1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามม.16 และ 2) จัดทำเกณฑ์มาตรฐานในการออกใบอนุญาตลานรับซื้อยางถ้วย

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมนาคาบุรินทร์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ เวลา 09.30-12.00 น. โดยมีนายธาตรี  บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผลการประชุมมีมติให้ 1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามม.16 และ 2) จัดทำเกณฑ์มาตรฐานในการออกใบอนุญาตลานรับซื้อยางถ้วย

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมนาคาบุรินทร์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ เวลา 09.30-12.00 น. โดยมีนายธาตรี  บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผลการประชุมมีมติให้ 1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามม.16 และ 2) จัดทำเกณฑ์มาตรฐานในการออกใบอนุญาตลานรับซื้อยางถ้วย