Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายพรชัย แฉ่งสูงเนิน ไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และรับฟังสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่นค. 4 เซกา (เดิม) ซึ่งปัจจุบันได้ยุบรวมเป็นหน่วยป้องกันรักษาป่าที่บก. 1

นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายพรชัย แฉ่งสูงเนิน ไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และรับฟังสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่นค. 4 เซกา (เดิม) ซึ่งปัจจุบันได้ยุบรวมเป็นหน่วยป้องกันรักษาป่าที่บก. 1

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายพรชัย แฉ่งสูงเนิน ไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และรับฟังสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่นค. 4 เซกา (เดิม) ซึ่งปัจจุบันได้ยุบรวมเป็นหน่วยป้องกันรักษาป่าที่บก. 1 แล้ว รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 12 คน เกษียณ 3 คน คงเหลือ 9 คน เป็นลูกจ้างประจำ 4 คน พนักงานราชการ 5 คน ผลการปฏิบัติงาน มีการจับกุมการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ตรวจยึด ไม้ของกลาง จำนวน 426 ลูกบาศก์เมตร ผู้กระทำผิด 79 ราย รถยนต์ของกลาง 128 คัน คดีสำคัญที่สุดคือจับกุมรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ พร้อมไม้พยุงของกลางปริมาณ 40 ลบ.ม. คดีสิ้นสุดแล้ว 85 คดี แต่ยังไม่จำหน่ายของกลาง  ทำให้ต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่อยู่เวรยาม เฝ้าของกลางตลอด 24 ชั่วโมง วันละ 4 คน ปัญหากำลังใจในการทำงาน ได้แก่เงินเดือนและค่าตอบแทนต่ำ ไม่มีการทดแทนอัตรากำลังที่เกษียณอายุ รวมทั้งการยุบหน่วยลงแต่ภารกิจยังคงเหมือนเดิมพรุ่งนี้(19 ธ.ค.60) ขอเรียนเชิญข้าราชการ พนักงาน สน.ทสจ.ทุกท่าน เข้าร่วมในกิจกรรมเปิดโครงการจัดการขยะต้นทางชุมชน จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงแรมเดอะวัน เวลา 09.00 น.

แกลเลอรี่