Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.ทสจ.บึงกาฬ มอบหมายให้ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายอัครพงษ์  เขียวแจ่ม  ผอ.ทสจ.บึงกาฬ มอบหมายให้ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 19 ธันวาคม 2560  นายอัครพงษ์  เขียวแจ่ม  ผอ.ทสจ.บึงกาฬ มอบหมายให้ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสิริธรวัลลี  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) เป็นประธาน

แกลเลอรี่