Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมเป็นเกียรติมนพิธีคืนถังขยะ ของ อบต.นาสิงห์ 8 หมู่บ้าน

เข้าร่วมเป็นเกียรติมนพิธีคืนถังขยะ ของ อบต.นาสิงห์ 8 หมู่บ้าน

วันนี้ 20 ธ.ค.2560 (เวลา 15.00น.) ผอ.ทสจ.บก. มอบ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นเกียรติมนพิธีคืนถังขยะ ของ อบต.นาสิงห์ 8 หมู่บ้าน โดยมีนายอำเภอศีวิไล เป็นประธานในพิธี อบต.นาสิงห์ ได้รณรงค์ให้ชุมชนคัดแยกขยะและจัดการขยะทุกประเภท โดยมาตรการคืนถังขยะเป็นมาตรการหนึ่ง ในการเร่งรัดให้แต่ละครอบครัวจัดการขยะด้วยตนเอง ..สำหรับขยะอินทรีย์ จะส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบและทำหลุมเปียกในพื้นที่หลังบ้านเพื่อจัดการขยะอินทรีย์ทั้งหมด ขยะรีไซเคิลคัดแยกไปขาย ขยะอันตรายรวบรวมไว้ที่จุดรวมขยะอันตรายของชุมชน สำหรับขยะทั่วไป ซึ่งเหลืออยู่น้อย จะรวบรวมใส่ถุง ให้อบต.มาเก็ขน อาทิตย์ละครั้ง..เพื่อนำไปกำจัดที่ปลายทาง

แกลเลอรี่