Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Bueng Kan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทสจ.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2566

ทสจ.บึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2566

วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564 นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ เป็นประธานที่ประชุม